TFK 10 : Engasjere seg i selvutvikling

Læringsmål

Etter vellykket gjennomføring av denne læringsenheten vil deltakerne kunne:

  • Demonstrere selvledelse
  • Reflektere over praksis
  • Vis vilje til å lære