Praktiline tegevus 2: Valige film vaatamiseks kahele inimesele koos

 • Määrata kindlaks kriteeriumid, mis võimaldavad teil teha valikut: (nt filmilinastused, huvid, eelarve, linastuste ajakava, transpordi plaan).
 • Kohandada need kriteeriumid igale õppijale sobivaks.
 • Koguda teavet filmide kohta, mis vastavad erinevatele kriteeriumidele.
 • Koostada nimekiri kriteeriumitele vastavatest filmidest ja linastustest (enamasti eelistatutest).
 • Konsulteerida omavahel ja tehke valik.
 • Põhjendada oma valikut.
 • Koostada diagramm, mis näitab valiku tegemise etappe.
 • Koostada müügikõne v. -esitlus
 • Informatsiooni analüüs ja töötlemine
 • Käimasolev kinoprogramm – juurdepääs arvutile.
 • Võimalus reisida
 • Eelarve 10 eurot inimese kohta (transport ja piletid).
 • Tühi paberileht tagasiside andmiseks + markerid…

Tegevus seisneb koos mitme inimesega valiku tegemise protsessi aruandluses ja valiku argumentide dokumenti kirja panemises (skeem, tabel).

Tegevus toimub 3- või 4-liikmelistes meeskondades.

Tagasiside andmiseks planeeritakse eraldi aeg. 

Kõik meeskonnad esitavad oma ülesande lahendamise metoodika.

Ajurünnakul saab koolitaja tegevust tutvustada, arutledes õppijatega valiku teemal: mis on valik? Kuidas inimene valiku teeb? Milliste kriteeriumide või info alusel?

Koolitaja esitab:

 • Tegevuse eesmärk: koostada diagramm, mis näitab valiku etappe ja seda argumenteerida.
 • Koolitaja levitab teabeallikaid (kinolehti või veebisaite...).
 • Koolitaja küsib, kuidas teha valikut: kuidas konstrueerida kriteeriume...
 • Iga õppija või meeskond asub tööle ja koostab oma diagrammi.
 • Koolitaja palub igal meeskonnal oma tööd (meetod, plakat) esitleda.
 • Koolitaja palub, et kõik õppijad annaksid oma tööle hinnangu.
 • Koolitaja alustab arutelu tegevuse huvitavuse ja nõustamise kontseptsiooni kohta.
 • Kuidas te sellesse töösse suhtusite?
 • Mis on selle tegevuse mõte?
 • Kuidas teil läks? Kuidas te oma teabeotsingu ja valiku tegite?
 • Millise muu olukorraga, eriti töökoha kontekstis, saab seda infotöötluse tegevust võrrelda?

Moodusta vanuselisi segagruppe.