Praktiline tegevus 2: Rollimängud

 • Kuulata juhiseid
 • Tuvastada juhtumiuuringutes tõstatatud probleemid
 • Mõelda võimalikele lahendustele
 • Etendada rollimäng teistele rühmaliikmetele
 • Suhelda rühmaga ja julgege seisukohta võtta
 • Teabe analüüsimine ja töötlemine
 • Probleemide ja küsimuste käsitlemine
 • Loovus ja innovatsioon
 • Info ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Austav ja lugupidav suhtumine teistesse

Erinevad stsenaariumid paberilehtedel (mõned näited leiate lisadest, kuid vastavalt teemale saate luua oma stsenaariumid)

2–3-liikmelistes rühmades loevad õppijad stsenaariumi, võtavad endale rolli ja mängivad seda samal ajal, kui ülejäänud rühm vaatab.

Koolitaja alustab tegevuse tutvustamisega rühmale. Kui ta soovib mõne konkreetse teemaga tegeleda, võib ta enne tegevuse alustamist korraldada sellel teemal ajurünnaku.

Koolitaja jagab rühma väikesteks 2–3-liikmelisteks alarühmadeks. Ta loeb ette olukorra (seotud valitud teemaga) ja palub rühmadel mõelda võimalikule lahendusele.

Alarühmades arutatakse ja leitakse probleemile lahendus. Nad jagavad omavahel rollid ja mängivad lahenduse läbi. Iga alarühm esitab kordamööda oma lahenduse ülejäänud rühmale.

Kui kõik rühmad on lõpetanud, alustab juhendaja rühmaga arutelu: Mida te sellest lahendusest arvate? Kas sa oleksid ise sellele mõelnud? Mida oleksite teinud teisiti? Milline neist kõnetab Sind kõige rohkem? Kas arutatud lahendused panevad sind mõtlema muudele lahendustele?

 • Kuidas see tegevus teile meeldis?
 • Mida te selle tegevuse käigus õppisite?
 • Kuidas jagunesid inimesed rühmadesse?
 • Kas tunnete, et olete sobiva lahenduse leidnud?

Segarühma puhul on see tegevus huvitav, sest kõigil on erinevad viisid probleemide lahendamiseks ja nad ei mõtle ühtemoodi. Neid rollimänge tehes aitab see alustada arutelusid ja mõelda koos erinevate võimalike lahenduste üle. Õppijad näevad, kas nende ideed erinevad teiste omadest.