Praktiline tegevus 2: Rahvusvahelised tsitaadid

 • Avastada maailma tsitaate heade kommete ja austuse kohta
 • Mõtiskleda sügavuti ja nüansseeritult viisakusest
 • Luua oma tarku või vaimukaid ütlusi
 • Arendada rahvusvahelist pädevust, õppides häid kombeid
 • Austada inimeste vahelisi rikkalikke erinevusi
 • Koostöö teistega meeskondades ja võrgustikes
 • Faktidest või ideedest teatamine
 • Heade kommete kaudu austuse näitamine
 • Infotahvel
 • Pliiats/pliiats

See tegevus on mõeldud umbes 10-20 inimesele.

Ajurünnak, rühmatöö, individuaalne töö rahvusvaheliste tsitaatide kaudu, täiendavad stsenaariumid, mille abil õppijad saavad kindlaks teha, kas tegu on hea kombe näidetega, mis näitavad austust.

Iga meeskond esitab oma metoodika faktide/ideede selgitamiseks.

Esitage viisakusega seotud tsitaat, et tekitada arutelu.

Näiteks:

Laurence Sterne: "Austus iseenda vastu juhib meie moraali, austus teiste vastu juhib meie käitumist." - Laurence Sterne.

"Ükski heategu, ükskõik kui väike see ka poleks, ei lähe kunagi raisku." -Aesopos

Paluge õppijatel leida ja tuua oma avastatud tsitaate. Teine variant on lasta õppijatel luua omaenda tarku või vaimukaid ütlusi.

Leidke vähemalt 6 erinevast riigist tsitaate heade kommete näitamise kohta. Ja lugege neid nende päritolukeeles ja eesti keeles.  Tutvustage mitmekesisuse teemat, juhtides tähelepanu nende tsitaatide erinevustele ja sarnasustele.

Valige üks neist oma meeskonnale ja valmistage ette rollimäng selle tsitaadi kohta. Looge olukord, kus saab kasutada õigeid või ebakorrektseid kombeid. Lõppetapis kasutage seda tsitaati ja lõpetage. 

 • Kas olete sellega nõus?
 • Kas see on teie arvates tõsi? Kas see on alati tõsi (või vale)?
 • Kuidas te muudaksite seda, et see peegeldaks teie arvamust?
 • Kas teil on olnud kogemus, mis toetab või eitab tsitaati?

Seda tegevust saab teha eri vanuserühmadega ja see sobib eri vanuses rühmadele. Nii saab vaatlus- ja küsitlusoskust käsitleda erinevatest aspektidest.