Praktiline tegevus 2: Piiripealsed juhtumid

 • Avastada kriteeriume, mis kaudselt kontseptsioone reguleerivad.
 • Mõistete süvitsi uurimine.
 • Oma valiku argumenteerimine.
 • Esitatud väidete põhjendamine
 • Info edastamine ja vahetamine.
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Jutukaardid
 • Õiglane-Ebaõiglane-? skeem
 • Elus-Mitte elus skeem

See tegevus sobib umbes 10-20 inimesele.

Tööde tagastamine on kollektiivne.

Iga meeskond selgitab oma metoodikat faktide/ideede seletamisel.

1.Üks kõige kasulikumaid tööriistu kontseptuaalseks uurimiseks on probleemne või piiripealne juhtum. Kui tahame näiteks mõelda, mis teeb midagi õiglaseks, võib olla väga kasulik kaaluda juhtumeid, mis ei ole õiglased ega selgelt ebaõiglased. Enne juhtumi tutvustamist õppijatele jagab koolitaja kaardid ja õppijad kategoriseerivad järgmised mõisted vastavalt sellele, kas need on elus (alive) või mitte (not alive).

 • tuul
 • päike
 • kivi
 • mõtted
 • seeme
 • keedetud muna

2.Koolitaja seletab, et idee nagu “elus olemine” on ajalooliselt välja kujunenud ning põhineb teaduslikult teadmisel.

3.Koolitaja jagab uued kaardid ning palub neil kategoriseerida mõisteid, et  kas “KUNST” või “MITTE KUNST”:

 • linnupesa
 • foto
 • idee
 • arhitekti joonistus
 • ilmastiku poolt kujundatud kivid
 • ämblikuvõrk
 • lapse kritseldus
 • arvutiga tehtud joonis
 • seinale pritsitud grafiti
 • värviline müts

4.Õppijad saavad paar minutit arutlemiseks ning peavad siis oma valikuid põhjendama.

5.Sarnaselt eelnevatele harjutustele saavad õppijad kaardid, mille abil peavad otsustama, kas miski on “ÕIGLANE” või “EBAÕIGLANE”. Kui nad ei suuda otsustada, siis on olemas ka “?” kategooria.

6.Pärast antud juhtumite kategoriseerimise üle arutlemist annab koolitaja viimase näpunäite kriteeriumide kohta märkuste tegemiseks:

 • miski, mis kontseptsiooni alla mahub, peab omama vastavat tunnust,
 • paradigma juhtumid on tavalised, neid eristab see, et neil pole piisavalt vajalikke tunnuseid,
 • piisav: tunnused või tunnuste komplekti olemasolu on kõik, mis on vajalik, et miski kvalifitseeruks mingi idee alla.

7.Lõpuks palutakse õppijatel iga mõtet ühe sõnaga iseloomustada.

 • Kas vaatlesime erinevaid vaatenurki?
 • Kas kõigil oli võimalus anda oma panus?
 • Kas uurisime oma lahkarvamusi mõistlikult?
 • Kas me süvendasime oma arusaama mõnest olulisest ideest?
 • Kas tegime oma küsimustele vastamisel häid edusamme?

Seda tegevust võib pidada põlvkondadevaheliseks tegevuseks ja see sobib erinevatele vanuserühmadele, mis on seotud teabe edastamise ja vahetamise oskustega ning meeskonnatöö ja võrgustike koostööga. Vastavalt osalejate kogemustele võib kaaluda erinevaid vaatenurki.