Praktiline tegevus 2: Nõuandmise rollimäng

 • Teistele nõu andmise harjutamine, järgides õpitud lihtsaid, kuid kasulikke kaalutlusi.
 • Analüüsida olukorda erinevatest vaatenurkadest.
 • Harjutada oma tunnete jagamist teistega.
 • Teiste inimeste tunnete mõistmine.
 • Tähelepaneliku kuulamise harjutamine.
 • Teiste toetamine
 • Austus ja lugupidamine teiste suhtes

Paber ja pliiatsid

Õppijad täidavad erinevaid rolle, kus annavad teistele nõu ja loovad lühikese rollimängu.

1.Iga õppija peab mõtlema olukorrale, kus ta vajab nõu.

2.Seejärel töötage kolmeliikmelistes rühmades järgmiste rollidega:

 • Õppija 1: kellel on probleem
 • Õppija 2: harjutab head nõu andmist
 • Õppija 3: ei näita hoolivust ega anna nõu

Iga grupp peab mängima läbi 3 erinevat olukorda. Peale rollide täitmist vahetavad õppijad 1, 2 ja 3 kohad. Kokku töötab iga grupp 3 erineva probleemiga ning teeb kokku 3 rollimängu, millest iga grupp valib ühe, mille grupp esitab ülejäänud õppijatele.

 • Milline rollimäng teile kõige rohkem meeldis? Miks?
 • Milline tegelane teile kõige rohkem meeldis? Miks?
 • Milline tegelane teile kõige vähem meeldis? Miks?
 • Vaatame üle: mida peame teistele nõu andes arvesse võtma?

Segage vanuserühmi ja võrrelge nende nõuandeid. Nooremad põlvkonnad saavad õppida vanemate tarkusest.