Praktiline tegevus 2 : Maali taasloomine

 • Vaadelda maali
 • Valmistada ennast ette selle maali taasloomiseks: võrdluspunktid ja meetod
 • Reprodutseerida maal identselt
 • Ülesannete rutiinsete nõuete täitmine
 • Maali pilt
 • Raamleht maali taasloomiseks
 • Pliiats, kustukumm, joonlaud, markerid

Tegevus koosneb:

 • Pildi hoolikas vaatamine ja selle identne taasloomine
 • Seda toimingut võib teha kaheliikmelistes meeskondades või üksi.

1-Koolitaja selgitab juhiseid: eesmärk on "taasesitada kujutis identselt etteantud aja jooksul".

2-Koolitaja valib, kas toiming läbi viia 2-liikmelises meeskonnas või individuaalselt.

3-Koolitaja annab materjali igale inimesele või meeskonnale

 • Pilt ja raamleht kujutise reprodutseerimiseks
 • pliiats, kustutuskumm ja joonlaud.

4-Koolitaja palub neil pilti mõni minut vaadelda ja seda kommenteerida.

5-Iga meeskond või üksikisik hakkab pilti võimalikult tõetruult ja hoolikalt taaslooma - ajalimiit: 45 minutit.

6-Iga võistkonna tehtud pilt asetatakse kõrvuti tahvlile või seinale, et teised meeskonnad saaks tulla teiste töid vaatama.

Koolitaja palub neil tulemust kommenteerida ja märkida, kas mõni neist kujutas pilti täpselt.

7-Kõik naasevad oma kohtadele, seejärel kuvatakse tahvlil taas pilt ja igaüks saab kontrollida, kas tema töö on tehtud täpselt ja hoolikalt.

8-Koolitaja küsib, mis on sellise tegevuse eesmärk ja mida see tähendab: oskused ja omadused.

9-Koolitaja kommenteerib lühidalt tööd ja selle autorit (võimalus kasutada 1. peatükis omandatud oskusi).

Peale töö lõppu - samm 8:

Õppijate jaoks on huvitav teha töö juurest samm tagasi ning vaadelda oskusi, mida nad on omandanud.

 • Mis oli tegevuse eesmärk?
 • Kuidas igal õppijal või meeskonnal ülesande täitmisel läks?
 • Milliseid oskusi ja omadusi kasutatakse?
 • Mis on meeskonnatöö lisaväärtus? Või individuaalse töö lisaväärtus?
 • Mis on enesehindamise väärtus?

Seda harjutust võib teha vanuselistes segagruppides.