Praktiline tegevus 2: Konfliktide lahendamine aktiivse tunnistamise kaudu

  • Tunda ära stressi mustrid kehas
  • Leida konfliktide lahendamiseks uusi loovaid lahendusi
  • Uurida liikumise väljenduse tähendust
  • Lepitamine ja läbirääkimised
  • Austav ja lugupidav suhtumine teistesse
  • Teiste toetamine

Sise-/väliruum, kus on piisavalt liikumisruumi

See tegevus põhineb Martha Eddy aktiivse tunnistamise kontseptsioonil. Aktiivne tunnistamine ühendab "Aktiivse kuulamise" tehnika põhimõtted, mida kasutatakse suhtluses ja konfliktide lahendamise kontekstis. Tunnistamine on autentse liikumise protsess, mis laseb esile kerkida alateadlikel tunnetel ja protsessidel. See võib aidata konfliktiolukorrale reageerimiseks jälgida, tunnetada ja ette kujutada alternatiivseid viise.

1.Osalejaid kutsutakse mõtlema konfliktisituatsioonile, mis on nende jaoks tähendusrikas, kuid ei ole valdavalt intensiivne.

2.Mõne hetke pärast, kui kõik on valmis, pöörduge enda kõrval oleva inimese poole ja valige alustaja.

3.Isikul A on konfliktsituatsioonist rääkimiseks aega 1-3 minutit. 1 minuti pärast lisab isik A kellahelinaga oma jutu juurde liikumise. Veel ühe minuti pärast jätkab inimene A loo jutustamist 1-1,5 minuti jooksul ainult liigutades, kuid lõpetab valjuhäälse rääkimise.

4.Isik B kordab seejärel 30 sekundi jooksul liikumisloo olemust.

5.Andke osalejatele alati teada, kui mis tahes üleminekuks on jäänud 10 sekundit ja et see on okei, kui nad lõpetavad vooru lause või liikumise keskel.

Jagamine

6.Kui liikumisosa on läbitud, on paaril aega oma kogemuse üle mõtiskleda ja seda jagada. Partner A alustab. “Mina” ütluste kasutamine näitab, kuidas protsess neid tundma pani, läbides kõik 3 faasi (sõnadega jagamine, liikumisega jagamine ja partneri B jälgimine liikumise kaudu). Partner B kuulab tagasisidet vaikides.

Pärast mõneminutilist jagamist räägib partner B oma kogemusest, kasutades samuti “mina”-ütlusi, keskendudes oma sisemisele tundele.

7.Kui kõik on jagamise lõpetanud, kogunege grupivestluseks ringi.

See on Martha Eddy välja töötatud aktiivse tunnistamise metoodika väga lühike kirjeldus – kohandatud Erasmus+ koolituskursuse “Vägivallatu teater” jaoks.

Stepien K., Skorczyńska M. (2019) Non-Violent Theatre for Artivists. https://nomadways.medium.com/non-violent-theatre-the-booklet-eb6b5e9dded0

  • Kuidas kogesite samast konflikti olukorrast rääkimise ja samast olukorrast liikumise teel jutustamise erinevust?
  • Kas märkasite oma konfliktile reageerimises mingeid mustreid? Kas teie kehas on mingeid tundeid, pingeid, teatud liigutusi, hääletoone, sõnu?
  • Mida märkasite, kui teie partner teie lugu kordas? Mis tunne oli olla peegeldatud? Kas nägite midagi uut või üllatavat?
  • Kuidas saaks see kogemus olla kasulik ja toetav mis tahes tuleviku konfliktiolukorras?

See tegevus on põlvkondadevaheline tegevus, milles käsitletakse eri vanuserühmade konfliktide lahendamise viise, probleemide lahendamise oskusi. Selles mõttes sobib see põlvkondadevaheliseks koostööks.