Praktiline tegevus 2: Joonistage ühine linnakaart

 • Mõelge naabruse ja läheduse mõistetele
 • Looge linna kaart
 • Pidage rühmaga läbirääkimisi
 • Laske teistel asju avastada
 • Teabe töötlemine ja analüüs
 • Loomine ja innovatsioon
 • Teadmiste ja informatsiooni edastamine ja vahetamine
 • Austav ja lugupidav suhtumine teistesse
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Teiste juhtimine
 • Lepitamine ja läbirääkimine

Suured paberilehed (A3 või suuremad)

Erinevat värvi markerid

Tegevus seisneb linna kaardi loomises. Rühm peaks joonistama oma nägemuse linnast sellisena, nagu nad seda näevad, lisades neile olulised kohad, mis neile meeldivad ja mida nad sageli külastavad.

Koolitaja tutvustab tegevust ajurünnakuga naabruskonna teemal. Osalejad väljendavad end sellel teemal, koolitaja saab arutelu ergutada selliste küsimustega nagu: Kuidas te end selles naabruses tunnete? Milliseid kohti sageli külastate? Millised kohad on teile olulised?

Koolitaja annab rühmale suure paberi (kui vaja, tehke mitu rühma) ja palub neil joonistada linna kaart. Eesmärk on panna rühm kaardi üle arutlema ja omavahel kokkuleppeid sõlmima, võimaldades samal ajal kõigil end väljendada ja oma arvamusi lisada.

Kui kõik on lõpetanud, selgitavad kõik, milliseid meetodeid nad kasutasid, milline on nende nägemus linnast ja alustavad sel teemal plenaararutelu.

 • Kuidas te seda tegevust kogesite?
 • Mida te sellest tegevusest õppisite?
 • Kuidas te end gruppidesse jagasite?
 • Kuidas jõudsite lahkarvamuste korral kokkuleppele?
 • Kas keegi võttis tegevuse ajal juhtrolli?

Segage vanuserühmi.

Paluge vanematel inimestel kirjeldada, mida nad sooviksid leida linnas, mis oli olemas 25 aastat tagasi.

Seejärel antakse sama korraldus noorematele inimestele, et selgitada välja, mida nad sooviksid oma linnas järgmise 25 aasta jooksul muuta.

Lõpuks paluge kõigil selle põhjal koostada kaart, mis võtab arvesse mõlema vanuserühma ideid.