Praktiline tegevus 2: Fotonäituse korraldamine

 • Oskus tegevust algusest lõpuni planeerida
 • Määratleda töösammud ja etapid
 • Töötada meeskonnas ja olla teistele toeks
 • Hankida kontakte ja koguda teavet
 • Planeerimine ja korraldamine
 • Informatsiooni ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Töötamine meeskondades ja suhtlusvõrgustikes
 • Pabertahvel või suured plakatid
 • Ajalehed, ajakirjad, värvimiseks vajalikud materjalid, värvid.
 • Näited fotodest ja fotograafidest
 • Fotokaamera või kaameraga telefon
 • Eelarve fotode printimiseks
 • Tühjad paberilehed planeerimiseks ja korraldamiseks + pastakad
 • Juurdepääs arvutile teabe uurimiseks
 • Telefon helistamiseks

Tegevus seisneb fotonäituse korraldamises tähestiku järjekorras A-st Z-ni. Seda tegevust saab teha kuni 10-liikmelise grupiga. Üheskoos tuleb valida üks (või mitu) teema(t), pildistada ja korraldada: fotode printimine, näitusepaiga valimine ja broneerimine jne.

1.Sissejuhatus

Koolitaja palub rühmal väljendada oma unistusi plakati kaudu (näiteks kasutada vapitehnikat*). Igal õppijal on pool tundi aega, et valmistada oma unistusi selgitav plakat, kasutades pilte (kollaaž), joonistusi, teksti vms ja seda teistele esitleda.

2.Koolitaja selgitab:

Tegevuse eesmärk: fotonäituse koostamine ja korraldamine

Ülesanne: pildistada unenägude temaatika põhjal ja korraldada fotode esitlus

Meetod: individuaalne ja meeskonnatöö

Kestvus: 3 x 3 tundi.

3.Pildistamine

Kui kõik on oma unistustest rääkinud, mõtleb igaüks, kuidas ta soovib neid fotol väljendada, kasutades selleks juhendaja toodud näiteid. Kõigil on 1,5 tundi aega linnas pildistada.

Tagasiteel vaatame fotosid grupina ja igaüks valib 2 või 3 fotot, mida ta soovib printida ja näidata avalikkusele näitusel.

4.Planeerimine

Grupp koostab vajalike tööde nimekirja ning jagab töö omavahel ära:

Valige printija (võrdle hindu, helista, küsi tähtaegu jne)

Leidke näituse korraldamiseks sobiv koht ja kuupäev

Mõelge välja ja koostage näituse jaoks reklaam

Mõelge ajastusele, printimiseks,näituse  ülesseadmiseks kuluvale ajale jm.

Vajadusel valmistage ette näituse avamine

5.Näitus

Rühm seab näituse üles ja esitleb seda õppijatele.

Koolitajat võib aidata ka fotograaf selgitades lihtsamaid pildistamise algtõdesid.

 • Kuidas see tegevus teile meeldis?
 • Mida te seda tegevust tehes õppisite?
 • Millised olulised sammud jäid teile näituse planeerimisest ja korraldamisest meelde?
 • Kas oled varem mõnda üritust korraldanud?
 • Milliseid üritusi saab veel sellisel viisil korraldada?

Kui seda tegevust korraldatakse vanuselise segarühmaga, on võimalik rühm jagada vastavalt vanusele alarühmadesse, nii et iga rühm saab õppida tegevusest, mis teisele rühmale meeldib.

Või võite vanused segada, et kõik saaksid planeerimise ajal üksteiselt õppida (näiteks sotsiaalmeedia kasutamine vanemate inimeste jaoks, kes seda kunagi ei kasuta...).