Praktiline tegevus 2: Elavad pildid

 • Õppijad saavad aru elava pildi kontseptsioonist
 • Õppijad edastavad ideid füüsiliste pooside, žestide ja näoilmete kaudu
 • Õppijad uurivad oma väärtusi läbi kinesteetilise liikumise
 • Väärtuspõhine käitumine
 • Info analüüsimine ja töötlemine
 • Loovus ja innovatsioon
 • Info ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes

Õppijad uurivad kinesteetilise liikumise kaudu erinevaid töökohaga seotud väärtusi

Tutvustage õppijatele “elavate piltide”  kontseptsiooni, selgitades, et see on teatud ajahetkel “kivistunud” pilt. Õppijad poseerivad selle jaoks konkreetses kontekstis.

Andke õppijatele teada, et mängu teemaks on "Väärtused".

Jagage õppijad 3-liikmelistesse rühmadesse (mitte rohkem kui 4-liikmelistesse rühmadesse). Rühmatööna peaksid nad võtma poose, žeste ja näoilmeid, mis näitavad väärtust. Need peavad olema esitatud nii, et nende väärtus oleks publikule ilmne.

Kui õppijatel on raskusi väärtuste leidmisega, võite jagada mõnda järgmisest loendist, kuid pidage meeles, et need on vaid mõned näited, mitte ammendav loend.

Vabadus

Kaastunne

Andestus

Turvalisus

Professionaalsus

Usk

Edu

Suuremeelsus

Ilu

Ausus

Rikkus

 

Õppijad peaksid oma pooside ettevalmistamiseks kulutama umbes 10–15 minutit. Koolitaja peaks ringi käima ja vajadusel gruppe abistama. Kõik rühmad peaksid oma poosid ette kandma. Iga rühma esinemise ajal peaksid teised rühmad kommenteerima “kivistunud pildi selgust ja jagama soovitusi, et väärtus oleks võimalikult selge.

Valikuline: Koolitaja võib juhuslikult küsida igalt kivistunud asendis õppijalt, mida see tegelane sel hetkel mõtleks, õppija peaks rääkima võetud rolli  isikuna.

 • Kas peate end väärtustega inimeseks?
 • Kas valitud grupi väärtus oli väärtus, mille omistate ka endale? Kuidas teie nõustumine või mittenõustumine väärtusega mõjutas teie tundeid tegevuse suhtes?
 • Kas teil oli selle väärtuse kujutamise osas grupis eriarvamusi? Kui jah, siis mis tunde see teis tekitas?
 • Kuidas hindaksite selle projekti üldist raskust ja miks?

Segatud vanuserühmad.

Arutlege iga rühma poolt esitatud erinevate väärtuste üle. Kas kõik rühmaliikmed mõistavad oma valitud väärtust ühtemoodi? Millised tegurid mõjutavad nende arusaamist igast väärtusest? Kas nende arusaam on aastate jooksul muutunud?