Praktiline tegevus 1: Vaata alati elu helgemat poolt

Õppida lugu, mis tõstab su tuju ja laseb vaadata elu helgemat poolt, kuigi ümberringi on pime.

  • Muutustega toimetulek
  • Probleemide ja küsimuste käsitlemine
  • Enesearenguga tegelemine

Koolitaja peaks leidma rühmale näitena sobiva laulu, mida saaks laulda või videona ekraanil näidata.

Tegevus koolitab õppijaid vaatama oma elus toimuvate muutuste positiivseid külgi. Uuringud on näidanud, et muusikal ja naerul võib olla meeleolule ülendav mõju.

American Music Therapy Association kirjutas, et muusikateraapia on tunnustatud professionaali poolt muusika kliiniline ja tõenditel põhinev kasutamine, saavutamaks terapeutilistes suhetes eesmärke. Muusikateraapia programmid võivad täita mitmesuguseid tervishoiu- ja hariduslikke eesmärke, nagu heaolu edendamine, stressi maandamine, valu leevendamine, tunnete väljendamine jne.

See tegevus kasutab tervise edendamiseks ja stressi maandamiseks teraapia aspekte.

Tegevus toimub 4-5-liikmelistes rühmades.

Koolitaja ütleb rühmale, et nad hakkavad õppima uut laulu. Neile antakse laulu video alates laulu sõnad. Toimingud:

  • Valige laul, millest õppijad aru saavad
  • Laulu valimise kriteeriumiteks on positiivsus, võimalusel humoorikus ning kerge laulda.
  • Otsige laulu video ning leidke ka laulu sõnad, et õppijad saaksid kaasa laulda.

Seejärel saate videoid esitada ja kõik saavad kaasa laulda. Rääkige laulu sõnum ja sõnad läbi, et õppijad saaksid tekstist aru, kui neil on teine emakeel.

  • Milline osa sellest laulust teile kõige rohkem meeldis?
  • Miks?
  • Milline on selle laulu moraal?
  • Kas saate seda kasutada enda turgutamiseks?

Harjutust võib teha vanuselistes segagruppides, et õppida erinevatest kogemustest.