Praktiline tegevus 1: Suuline luule

 • Tutvustada õppijatele suulist luulet
 • Õppijad kirjutavad lühisõnalise luuletuse teemal “töö”
 • Õppijad uurivad oma isiklikke väärtusi
 • Õppijad saavad väljendada oma mõtteid ja tundeid luule kirjutamise ja esinemise kaudu
 • Väärtustepõhine tegutsemine
 • Loovus ja innovatsioon
 • Probleemide ja küsimuste käsitlemine
 • Teabe ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Paberid igale õppijale
 • Pliiatsid igale õppijale
 • Heli võimalusega sülearvuti või projektor

Õppijad kirjutavad ja esitavad individuaalselt lühisõnalise luuletuse, mis käsitleb teemat "töö".

Sissejuhatus suulisesse luulesse 5-7 minutit

Koolitaja palub õppijatel istuda ning käivitab ühe kahest videost.

Phil Kaye // Repetition (Poetry Observed) – YouTube

Sarah Kay: If I should have a daughter - YouTube

> Pange tähele, et sellele videole subtiitritega juurdepääsuks tuleb vajutada cc nupule ekraani paremas alanurgas ja seejärel valida settings > subtitles > auto-translate ja valige soovitud keel.

Mis on suuline luule? 10-12 minutit

Paluge õpilastel pärast video vaatamist jagada oma mõtteid selle kohta, mis on suuline luule. Pärast lühikest 3–5-minutilist arutelu selgitage õppijatele järgmisi punkte:

 • Suuline luule on sõnapõhine esituskunst
 • See on eneseväljendusviis, mis võimaldab luuletajatel jagada oma seisukohti valitud teemadel
 • Rütm on aluselemendiks; luuletajad kasutavad rütmi, et aidata luulel voolata ja vältida monotoonset esitust
 • Kuigi paljud luuletused sisaldavad riimi, pole see vajalik ja enamik luuletajaid kasutab riimi punktide rõhutamiseks
 • Heli ja esitlus on keha jõudluse ja füüsilise kohaloleku jaoks võrdselt olulised

Teema esitamine 5-10 minutit

Andke õppijatele teada, et nad kirjutavad oma suulise luuletuse teemal "töö". Muid reegleid ega juhiseid pole; õppijad võivad kirjutada, mida tahavad. Kasutage oma otsustusvõimet, kui lubate ebatsensuurset keelekasutust.

Abistamaks õppijaid hea luule kirjutamisel, saate neile esitada järgnevad vihjed.

Esmane mustand 20 minutit

Õppijad peaksid oma esimese mustandiks kulutama umbes 15–20 minutit. Koolitaja võib taustaks mängida instrumentaalmuusikat.

Paaridesse & Jagama 10-15 minutit

Õppijad loovad paarid ja kuulavad üksteise öeldud luuletusi. Juhendage õppijaid jagama üksteisele "roosi" (miski, mis neile luuletusest meeldis) ja "okast" (midagi, mida nad soovitaksid muuta, lisada või eemaldada). Koolitaja peaks tuletama õppijatele meelde teemat "Töö". Õppijad kulutavad veel 15-20 minutit luuletuse lihvimisele.

Esitlused 30+ minutit sõltuvalt grupi suurusest

Õppijad esitavad kordamööda oma luuletusi. Grupp annab igale õppijale vähemalt ühe “Roosi” tagasisideks.

 • Kas peate end väärtushinnangutega inimeseks?
 • Mis tunne oli kirjutada töö teemal?
 • Kas olete varem mõelnud tööle ja kuidas see seostub teie väärtustega?
 • Millised tunded või mõtted sinus tekkisid?
 • Kuidas hindaksite selle projekti raskust, põhjenda?

Segatud vanuserühmad.

Kuidas iga osaleja mõistab teemat "töö". Kas vanus mõjutab seda, kuidas me "tööd" kontekstualiseerime?