Praktiline tegevus 1: Probleemide rollimäng

Suuta oma probleeme analüüsida ja näha neid erinevatest vaatenurkadest.

 • Negatiivsete tegurite käsitlemine elus ja töös
 • Teabe analüüsimine ja töötlemine
 • Probleemide ja küsimuste käsitlemine
 • Info ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Teiste toetamine

Küsimustega paber.

Seda harjutust tuleks teha 3-4-liikmelistes rühmades.

Esmalt töötab õppija üksi ja seejärel esitab oma probleemi rühmale, kes annab tagasisidet ja teeb ettepanekuid. Seejärel etendavad nad kogu klassile probleemist rollimängu. Klass saab peale rollimängu ettekannet teha ettepanekuid probleemi lahendamiseks.

1.Koolitaja jagab õppijad 3-4 liikmelisteks gruppideks.

2.Koolitaja jagab välja lehe järgmiste küsimustega:

 • a.Valige oma elust üks negatiivne aspekt.
 • b.Küsige endalt oma probleemi kohta:
  • a.Kui oluline see on?
  • b.Millist mõju omab see teie elule?
  • c.Kuidas see probleem teid tundma paneb?
  • d.Mis on selle aluseks olevad probleemid?
  • e.Jaga probleem kergemini lahendatavateks osadeks.
  • f.Kuidas otsustate, millise osaga kõigepealt tegeleda?
  • g.Kas see on tõesti probleem? Kas see on SINU probleem?

1.Esitage oma probleem süstemaatiliselt, järgides rühmaga rääkides küsimuste järjestust. Pange kirja rühma arvamus. Kas nad nõustuvad sellega, kuidas te sellega tegelete? Küsige soovitusi, kuidas seda teisiti käsitleda.

2.Valige üks oma rühma probleemidest ja esitage see kogu rühmale mõeldud rollimängus. Küsige õppijatelt ettepanekuid oma probleemi lahendamiseks

 • Kuidas te sellesse tegevusse suhtusite?
 • Mis on selle tegevuse mõte?
 • Kas tundsite, et see tegevus aitas teid probleemi lahendamisel?
 • Milliste muude probleemide puhul võib see metoodika teie arvates teid aidata?

Harjutust võib teha vanuseliste segagruppidega, et õppida erinevatest kogemustest.