Praktiline tegevus 1: Organiseeri grupikülastus etendusele

 • Tegevuse planeerimine algusest lõpuni
 • Aja planeerimine pikaajalise grupi tegevuse käigus
 • Leida tegevuse sooritamiseks vajalikud ressursid
 • Õppida suhtlema
 • Teabe analüüsimine ja töötlemine
 • Planeerimine ja korraldamine
 • Info ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Pabertahvel või suured plakatid
 • Arvuti/telefon uurimistööks
 • Printer
 • Võimalikud etenduste loendid ümbritsevates linnades
 • Tühjad paberilehed planeerimiseks
 • Eelarve transpordiks + etenduse piletid

Tegevus seisneb etendusele reisimise korraldamises ja etenduse broneerimises. Ideaalis viiakse see läbi rühmas, mille eesmärk on kollektiivne organiseerimine, kohtade broneerimine ja reisimine ning ennekõike kohale jõudmine. Tegevus võib sõltuvalt grupist kesta mitu tundi.

1.Koolitaja juhendamine: Kultuuri eripärad.

Juhendaja kirjutab pabertahvlile sõna "kultuur" ja palub igal õppijal väljendada end sel teemal vastavalt oma soovile: "Mida sinu jaoks tähendab sõna kultuur?" Ta oskab diskussiooni ja ideid ärgitada erinevate küsimustega: "Mis teile kultuuri juures meeldib? Kas tunnete, et see on kõigile kättesaadav? Kas see on igal pool sama? Kas käite sageli kultuurisündmustel  ja kui mitte, miks?"

2.Tegevuse esitlus: 

Eesmärk: valida sobiv etendus  ja minna etendusele

Juhised: valige koos etendus, mis teile kõigile meeldib, korraldage sellele minek ja minge etendust vaatama.

Meetod: Rühmatöö

Kestus: 3 - 5 tundi

Toimingud

3. Etenduse valik:

Õppijad moodustavad vähemalt kaheliikmelised rühmad ja otsivad endale huvipakkuva etenduse: Internetist, brošüüridest jne. Nad valivad koos etenduse ja esitlevad seda  teistele rühma(de)le.

Iga rühm tutvustab oma valikut ülejäänud rühma(de)le. Kõik rühmad üheskoos valivad ja lepivad kokku ühe etenduse, mis huvitab neid kõiki.

4.Korraldamine:

Rühm koostab üheskoos nimekirja erinevatest tegevuste etappidest ja määrab ajakava. Juhendaja saab aidata ideedega: marsruudid, piletid, sõiduplaanid, sõiduajad jne.

Kui etappide loetelu on koostatud, jagatakse rühmade vastutusalad vastavalt etappidele: Alamrühmade moodustamine vastavalt vastutusaladele. Iga alarühm töötab koos, et uurida võimalusi  ja broneerida.

5.Etendus:

Grupp sõidab kohale. Igaüks on kordamööda  grupijuht ja võtab endale vastutuse sobival ajal.

6.Tegevuse hindamine:

Koolitaja soovitab kõigil hinnata tegevust ja oma isiklikku kaasatust.

Kui koolitaja soovib kogu  tegevust ühe päevaga lõpuni teha, võib ta sammu 3 vahele jätta ja etenduse ise valida.

 • Kuidas see tegevus teile meeldis?
 • Mida te seda tegevust tehes õppisite?
 • Millised võtmesammud jäid teile planeerimisest ja korraldamisest meelde?
 • Kas oled varem mõnda üritust korraldanud?
 • Milliseid üritusi saab veel sellisel viisil korraldada?

Kui seda tegevust korraldatakse segarühmaga, on võimalik rühm jagada vastavalt vanusele alarühmadesse, nii et iga rühm saab õppida tegevusest, mis teisele rühmale meeldib.

Või võite vanused segada, et kõik saaksid planeerimise ajal üksteiselt õppida (näiteks sotsiaalmeedia kasutamine  inimeste jaoks, kes seda kunagi ei kasuta...).