Praktiline tegevus 1: Mis siis, kui…

 • Selgitada, millal peaks tagasiside toimuma
 • Valmistada ette ja planeerida konstruktiivse kriitika esitamine
 • Määrata kindlaks sobiv õhkkond, milles kriitika peaks toimuma.
 • Konstruktiivse kriitika vastuvõtmine
 • Teiste suhtes austuse ja lugupidamise väljendamine
 • Trükitud lehed A4 formaadis
 • Pastapliiats, pliiats
 • Toolid

Õppijad peavad jälgima, analüüsima ja asetama end stseenidesse pärast austuse harjutamist. Seejärel palutakse neil selle üle mõtiskleda.

Joseph on jälgimas oma töötajat Susanit ja märkab, et ta jätkuvalt hiljaks jääb nende nädalakoosolekule. Ta märkab ka, et hoolimata hilinemisest, osaleb ta aktiivselt koosolekul ja tema materjalid on valmis. Siiski tekitab tema hilinemine tavaliselt teistes töötajates ärritust ja segab nende ettevalmistatudaruannete esitamist. Mõni päev enne kohtumist saatis Joseph Susanile e-kirja ja meenutas talle, et ta peaks saabuma õigel ajal ja olema valmis töökaaslaste aruannete esitamiseks. Sel nädalal hilines Susan jälle kohtumisele. Pärast seda kutsus Joseph tema oma kontorisse ja arutas temaga probleemi. Tal olid vabandused, nagu autorike või katkised äratuskellad. Joseph meenutas Susanile, et pidevalt hiljaks jäämine on vastuolus ettevõtte põhimõtetega, ning vaatas koos temaga neid üle, sealhulgas võimalikud tagajärjed jätkuva käitumise korral. Järgmisel nädala saabus Susan koosolekule õigel ajal.

"Tooni harjutamine"

Järgmises harjutuses mängige iga situatsioon koos partneriga läbi. Harjutage järgmised ütlused ja pange tähele, millise tooniga iga lause välja tuleb. Püüdke tuvastada, millise tooniga teie ja teie partner iga ütluse puhul esinete.

Lause nr 1 - Teie töötulemused on sel nädalal vähenenud 50%.

Märkused: ____________________________________________________________________________

Lause nr 2 - Ma tahaksin näha, et sa parandaksid oma trükikiirust kuu lõpuks. Märkused:____________________________________________________________________________

"Olles näost näkku"

Järgmises harjutuses mängige iga situatsioon koos partneriga läbi. Pöörake teineteisele selga või vaadake lihtsalt teise suunda ja harjutage järgmised ütlused. Seejärel pöörduge ja vaadake teineteisele näkku ning arutage, kui erinevalt iga olukord tundus. Milline näib olevat kõige tõhusam?

Lause nr 1 - Teie töötulemused on sel nädalal vähenenud 50%.

Mitte teineteise poole vaadates: ____________________________________________________________

Pärast teineteise vastu vaatamist: __________________________________________________________

Lause nr 2 - Ma tahaksin näha, et sa parandaksid oma trükikiirust kuu lõpuks.

Mitte teineteise poole vaadates: ____________________________________________________________

Pärast teineteise vastu vaatamist: __________________________________________________________

 • Kas te oskate määrata sobiva atmosfääri, kus kriitika peaks toimuma ?
 • Kas te arvate, et konstruktiivse kriitika esitamiseks ettevalmistamine ja planeerimine on sobiv viis näidata austust ja hoolivust ?
 • Mida saaksite oma keskkonnas teha, et näidata teistele austust ja hoolivust?

Seda tegevust saab teha eri vanuserühmadega ja see sobib eri vanuses rühmadele. Nii saab vaatlus- ja küsitlusoskust käsitleda erinevatest aspektidest.