Praktiline tegevus 1: Maali vaatlemine

 • Vaadelge maali
 • Kirjeldage seda, mida näete (kes, mida, millal, kus...)
 • Väljendage oma tundeid (emotsioonid, aistingud, meeleolu...)
 • Analüüsige; kuidas, kus?
 • Tuvastage maali autor, pealkiri ja aastaarv
 • Täpsustage maalil kirjeldatud teemat : looge arusaam ja mõtestage
 • Looge seos maali ja tänapäeva vahel
 • Valmistage analüüsidokumendid: maalimise teabeleht ja mõtisklus maali kohta
 • Informatsiooni analüüs ja töötlemine
 • A4 formaadis maali koopia, millel on kirjas autor, pildi nimi ja valmistamise aasta.
 • Infomaterjal (paber, veebileht, foto...) - arvutid ja printer.
 • Tühi paberileht tagasiside saamiseks + liim, viltpliiatsid...

Tegevus seisneb maali vaatlemises ja teabelehe kirjutamises.

Tegevust võib teha üksi või kuni 4-liikmelises grupis.

Planeerida võib kollektiivse tagasisidestamise: igaüks tutvustab oma tööd ja eriti 5. osa, mis võimaldab ühiselt mõelda seostele päevakajaliste sündmustega.

1.Ajurünnakul saab koolitaja tegevuse sisse juhatada, arutleda õppijatega kunsti ja info vahendamise  teemal: kas kunstiteosed edastavad infot, mille kohta? kuidas? miks? ....

Ideed kirjutatakse pabertahvlile.

1.Koolitaja selgitab:

 • tegevuse eesmärk: teabe otsimine, analüüsimine, arvamuse avaldamine ja esitamine.
 • juhised: vaadelge maali, koguge teavet ja koostage teabeleht (vabas formaadis, A3 plakat).
 • meetod: see töö võib olla individuaalne või meeskonnatöö. Kestvus: 2.5 kuni 3 tundi.

1.Koolitaja jagab kõikidele maali paberkoopia.

2.Koolitaja küsib kõikidelt maali informatsiooni allikate  kohta: kuidas ja kust informatsiooni leida.

3.Igal õppijal või meeskonnal on oma maali paberkoopia. 

4.Koolitaja palub kõikidel oma töö ette kanda (meetod, foto ja link).

5.Koolitaja palub kõikidel õppijatel ennast hinnata.

6.Koolitaja alustab vestlust gruppi huvitaval teemal, kasutatud informatsiooniallikate kvaliteeti ning maali mõju.

 • Milliseid tundeid maal tekitas?
 • Mis on selle ülesande eesmärk?
 • Kuidas olukorra lahendasid? Kuidas viisid läbi informatsiooni otsimise?
 • Millise teise olukorraga (eriti töökoha kontekstis) saab seda informatsiooni töötlemise protsessi võrrelda?

Seda tegevust võib teha vanuselise segarühmaga.

Pakkuge mitmeid maale. Paluge igal grupiliikmel valida maal ja seejärel teeb iga grupi liige valitud maaliga ettenähtud toimingud. Lõpus küsitakse igalt inimeselt miks ta valis just selle maali.