Praktiline tegevus 1 : Maali rekonstrueerimine

 • Vaadelge maali
 • Pange tähele ja vaadake maalil asetsevaid väljalõikeid
 • Jätke meelde maali elemendid
 • Valmistage ennast ette
 • Rekonstrueerige maal teile antud tükkidest
 • Ülesannete rutiinsete nõuete täitmine
 • Maali kujutis
 • Maali väljalõigatavad tükid (maal Guernica - Picasso - vt lisa 2)
 • Leht pildi tükkide liimimiseks
 • Liim, käärid
 • Võimalusel kasutage pildi näitamiseks projektorit. Kui see pole võimalik, näidake maali väljaprinti A3 formaadis.

Tegevus koosneb:

 • Pildi vaatamisest mõne minuti vältel, enne kui see kaob
 • Kasutage oma mälu, et pilt uuesti luua.
 • Seda toimingut võib teha meeskondades või individuaalselt.

1 - Koolitaja selgitab ja annab juhiseid suuliselt: "Ma näitan teile maali mõne minuti jooksul. Teie ülesanne on taastada maal kasutades väljalõigatud tükke.”

2 - Koolitaja teeb ettepaneku selle toimingu läbiviimiseks kas 2- või 3-liikmelistes meeskondades või individuaalselt.

3 - Koolitaja annab materjali igale inimesele või meeskonnale

 • tükileht elementidega, mis tuleb kääridega välja lõigata
 • "raami" leht kujutise taasloomiseks
 • liimi

4 - Koolitaja palub õppijatel tükke peale välja lõikamist paar minutit vaadelda.

5 - Koolitaja selgitab, et ta näitab pilti 30 sekundi jooksul.

Pildi vaatlemine ja tükkide ladumine ei ole korraga lubatud.

Õppijad vaatavad ainult täissuuruses pilti.

6 - Koolitaja kaotab pildi tahvlilt. Õppijad peavad proovima pilti taasluua mälu järgi.

7 – Peale mõnd minutit palub koolitaja õppijatel pilti teistkordselt 30 sekundi jooksul vaadelda. Kehtib sama põhimõte, õppijad võivad vaadata  suurt pilti, ent mitte oma pilti koostada.

8 – Õppijad asuvad uuesti tööle ning hakkavad taas pilti koostama.

9 – Peale mõnda minutit kuvab koolitaja pilti viimased 30 sekundit. Sel korral on õppijatel lubatud nii pildi vaatamine kui ka oma pildi koostamine.

10 – Õppijad lõpetavad pildi ning liimivad kõik tükid paberile.

11 - Kui kõik pildid on valmis ja materjalid ära pandud, palub koolitaja igal meeskonnal või inimesel oma tööd hinnata: kas nad arvavad, et on pildi täpselt reprodutseerinud? Millistes osades nad on kindlad ja millistes vähem kindlad?

Samuti palub koolitaja igal inimesel selgitada, kas õppija teostas töö üksinda või meeskonnana.

12 - Iga võistkondade tehtud pilt asetatakse kõrvuti tahvlile või seinale, et iga meeskond saaks tulla teiste töid vaatama.

Koolitaja palub neil tulemust kommenteerida ja märkida, kas mõni neist kujutas maali täpselt sellisena nagu see on.

13 - Kõik naasevad oma kohtadele, seejärel kuvatakse tahvlil taas maali ja igaüks saab kontrollida, kas tema töö on tehtud täpselt ja hoolikalt.

14 - Koolitaja küsib, mis on sellise tegevuse eesmärk ja mida see tähendab: oskused ja omadused.

15 - Koolitaja kommenteerib lühidalt tööd ja selle autorit (võimalus kasutada 1. peatükis omandatud oskusi).

Peale töö valmimist - samm 14:

Õppijate jaoks on huvitav teha töö juurest samm tagasi ning vaadelda oskusi, mida nad on omandanud.

 • Mis oli tegevuse eesmärk?
 • Kuidas igal õppijal või meeskonnal ülesande täitmisel läks?
 • Milliseid oskusi ja omadusi kasutatakse?
 • Mis on meeskonnatöö lisaväärtus? Või individuaalse töö lisaväärtus?
 • Mis on enesehindamise väärtus?

Harjutust võin teha vanuseliste segagruppidega.