Praktiline tegevus 1: Konflikti tuvastamine ja empaatiavõime

Kogeda, et inimestel on erinevad vaatenurgad, erinevad probleemid ning erinevad lahendused.

Lepitus ja läbirääkimised

Ühe alloleva maali koopiad. Või ka selline, mille juhendajad valisid. Igal osalejal peaks olema üks, kuid kõik peaksid olema ühesugused. Samuti tuleb hankida paberit ja pastakaid.

Õppijad peaksid igaüks maali vaatlema ja analüüsima ning kasutama oma kujutlusvõimet konflikti tuvastamiseks. Seejärel esitavad nad konflikti rühmale oma probleemina.

Koolitaja juhised: Moodustage 4-5-liikmelised rühmad.

1. samm: Koolitaja jagab kõigile õppijatele pildi ja neil palutakse ära arvata maali nimi. Korraldage lühike ajurünnak.

2. samm. Seejärel saavad õppijad maali 10 minutit uurida. Neil palutakse leida pildilt konflikt ja seostada see enda eluga. Nad peaksid sõnastama loo, mida nad saavad rühmale rääkida. See võib olla tõestisündinud lugu või võib kasutada loo rääkimisel ka kujutlusvõimet. Osalejad võivad selle üles kirjutada, kui tahavad. Miks inimesed pildil kaklevad? Miks nad on vihased? Kurvad?

Näiteks kui otsustate kasutada maali "Nuttev naine", peaks iga inimene rääkima loo ajast, mil ta nuttis nagu maalil olev naine. Kui nad kunagi ei nuta, peavad nad välja mõtlema loo, et rühmale veenvalt mõjuda.

Samm 3: Esitage kordamööda lood grupile, püüdes jätta muljet, et see on tõesti teiega toimunud. Grupi ülesandeks on ära arvata, kas see on tõsi või mitte.

Arutelu

Koguge kogu rühm ühte ringi. Võite rühmalt küsida:

  • Kas konfliktid olid sarnased või väga erinevad?
  • Kuidas nad sellesse tegevusse suhtuvad?
  • Kas kellegi teise konflikti on lihtne mõista?
  • Kas see avaldas neile mõju?
  • Kui oluline on lepitamisel või konflikti läbirääkimisel empaatiavõime?

Arvestades selle konfliktijuhtimise olemust, võib seda tegevust rakendada põlvkondadevahelise tegevusena. Võimalik on uurida, kuidas eri vanuses inimesed saavad konfliktidega toime tulla ja kuidas saab empaatiaga lepitada.