Praktiline tegevus 1: Kolumbia hüpnoos

 • Kogege juhtimise ja juhiks olemise tunnet
 • Arvestage tugeva juhi mõju
 • Uurige juhi ja järgija vahelisi suhteid
 • Muutustega toimetulek
 • Teiste toetamine
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Teiste juhtimine

Osalejad osalevad liikumispõhises harjutuses ja järgivad juhti

Jagage rühm kahesteks paarideks. Kui see pole võimalik, moodustage kolmeliikmeline rühm.

Üks osaleja, juht, hoiab oma peopesa ettepoole, ja asetab selle umbes 20-40 cm kaugusele teise inimese, järgija näost. Järgija käitub nii, nagu oleks ta hüpnotiseeritud ja peaks hoidma oma näo esimese osalejaga samal tasemel. Kaugus peaks alati olema sama; juht alustab käteliigutuste seeriat (üles, alla, vasakule, paremale) ja liigub edasi keerulisemate liigutusteni. Järgija peab juhiga sama distantsi hoidmiseks vajadusel oma keha väänama. 5 minuti pärast paluge neil rolle vahetada. Julgustage juhte püüdma oma partnerit paljudesse ebamugavatesse positsioonidesse seada.

5 minuti pärast paluge inimestel ringi jaguneda, loendades järgmiselt: 1 juht ja 3 järgijat. Iga paari minuti järel paluge ühel rühmal liituda teisega, säilitades sama juhi. Lõpuks hüpnotiseerib kogu rühma üks juht.

Boal, A., ( 2002). Games for Actors and Non-Actors . Routledge. New York, NY 

 • Mis tunne oli juhtida?
 • Mis tunne oli olla järgija?
 • Kas oli hetki, mil sa ei tahtnud teha seda, milleks juht sind sundis? Kuidas see tundus ja miks?
 • Mis tunne oli olla harjutuse lõpupoole üks järgijatest, kui kõik ühte juhti järgisid?

Segage omavahel eri vanusegrupid ja paluge ühel inimesel olla juht ja teisel järgija.