Praktiline tegevus 1: Kangelase teekond

 • Arendada loovust ja kujutlusvõimet
 • Uurida, mis aitab meil raskuste ja takistustega toime tulla
 • Anda ruumi isiklike valikute üle järelemõtlemiseks
 • Julgustada mõtisklema õpikogemuse, programmi või sündmuse üle
 • Enesearenguga tegelemine
 • Muutustega toimetulek
 • Loomine ja innovatsioon
 • Metafoorkaartide või pildikaartide pakk
 • Paber, pastakad või pliiatsid, pabertahvel

See on harjutus, mida saab kasutada loovuse ja kujutlusvõime arendamiseks, et uurida, mis aitab meil raskuste ja takistustega toime tulla, mõtiskleda valitud strateegiate üle ja algatada muutusi. See on inspireeritud Joseph Campbelli Hero’s Journey loo mudelist – „universaalsest enesemuutmise püüdlusest. Kangelase teekond räägib julgusest otsida sügavusi endas, loomingulise taassünni kuvand; sisemine muutuste tsükkel meie sees; kummaline avastus, et otsija ise on mõistatus, mida otsija soovib teada saada. (Joseph Campbell, The Hero’s Journey: Joseph Campbell on His Life and Work, 1990). See kirjeldab seiklust, ümberkujundavat kogemust, teekonda, mis määrab muutuse, õppimise ja kogemuse. Seda tehnikat saab kasutada ümberkujundava jutuvestmise harjutusena või loova meetodina, mis julgustab õpikogemuse, programmi või sündmuse üle järele mõtlema.

Paluge igal inimesel valida 7 juhuslikku metafoor pildikaarti. Selgitage, et iga kaart peaks inspireerima osa loost, mida õppijad loovad – kaartide visuaalsed ja sisuelemendid peaksid loos kuidagi kajastuma. Kirjutage pabertahvlile, mida iga kaart kujutab, ja paluge siis igal inimesel kaardid enda valitud järjestusse panna.

 • Esimene kaart tähistab õppijat kui isikliku loo peamist kangelast, teine kaart aga selle kangelase missiooni. Paluge õppijatel alustada oma loo kirjutamist, tutvustades ja lühidalt kirjeldades peategelast ja seda, mida see tegelane soovib või saavutada tahab.
 • Kolmas kaart tähistab seda, mis aitab kangelasel saavutada oma unistusi, eesmärke või missiooni, samas kui neljas kaart tähistab raskusi, millega kangelane silmitsi seisab.
 • Viies kaart näitab, kuidas need raskused ületatakse, kes neid teel aitab. Paluge õppijatel oma lugusid jätkata, inspireerituna sellest, mis on kaartidelt nähtav.

 Kuues kaart tähistab seda, kuidas lugu lõpeb, samas kui seitsmes kaart tähistab aaret, mille kangelane oma teekonnal avastas. Aare, mille kangelane endaga koju viib.

Paluge õppijatel leida oma loo lõpp ja see üles kirjutada. Kui lood on valmis, andke ruumi neile, kes soovivad oma lugusid lugeda või ülejäänud rühmale esitada. Lõpetage tegevus, arutades ja mõtiskledes selle üle, mida see teekond kangelase jaoks tähendab.

Priedite I., (2019) Embodied change. Toolkit for facilitators. https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/embodied-change.2688/

 • Kuidas suhtute oma loo kirjutamisesse? Kuidas tundus oma lugu teistega jagada? Mis tunne on teiste lugusid kuulata?
 • Mida saite oma lugu kirjutades teada?
 • Milliseid väljakutseid pidite oma teekonnal ületama?
 • Mida tegite õigete ressursside leidmiseks ja vajaliku abi saamiseks?
 • Mis on kõige olulisem asi, mille  enda kohta teada saite?

See harjutus on mõeldud lahendada individuaalselt, ent sobib hästi ka vanuselistes segagruppides lahendamiseks.