Praktiline tegevus 1: Fototöötuba + joonistamine linnas

 • Mõtiskleda kohaliku linna probleemide üle
 • Ideekorje
 • Teisendada ideed must-valgeteks fotodeks probleemidest
 • Mõelda võimalikele lahendustele
 • Joonistada loodud lahendused värviliselt paberile
 • Probleemide ja küsimuste käsitlemine
 • Loovus ja innovatsioon
 • Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime
 • Muutustega toimetetulek
 • Pabertahvel ja pastakad
 • Kaamera või kaameraga telefon
 • POSCA markerpliiatsid
 • Printer (must-valge)

Tegevus seisneb linnas eksisteerivate probleemide üle mõtlemises, probleemsete olukordade pildistamises (mustvalged fotod)  ja võimalike lahenduste värviliselt paberile  joonistamises.

1.Sissejuhatus

Koolitaja algatab rühmaga selleteemalise ajurünnaku: ta märgib pabertahvlile "minu linn" ja palub rühmal sellel teemal arutleda, aidates samal ajal küsimustega arutelu toetada ja suunata. Mis tundeid see Sinus tekitab? Kas sulle meeldivad need tunded? Kas tunnete end turvaliselt? Kas on probleeme? Seejärel suunab ta arutelu linnaga seotud probleemide teemale.

Ta lõpetab arutelu sellega, et palub igal õppijal mõelda linnaga seotud probleemidele ja valida üks, mis puudutab/mõjutab/kõnetab neid enim.

2.Koolitaja tutvustab:

Tegevuse eesmärk: pildistada probleemseid olukordi linnas ja joonistada erinevaid lahendusi

Juhised: tuvastage probleem linnas ja mõelge, kuidas saaksid seda väljendada fotoga

Meetod:  individuaaltöö

Kestvus: 2 x 3 tundi.

3.Linnas pildistamine

Kui iga õppija on probleemi selgelt määratlenud, annab koolitaja neile aega mõelda, kuidas saaks seda probleemolukorda fotoga väljendada ja kus oleks selle pildistamiseks parim koht. Ta võib paluda neil, kellel on raskusi, oma teemat teistega jagada, et nad saaksid koos mõelda, kuidas probleem pildile jäädvustada.

Kui igal õppijal on idee tulnud, lähevad kõik teemat illustreerivaid fotosid tegema.

4.Võimalikud lahendused

Kui fotod on must-valgelt prinditud, mõtlevad õppijad välja võimalikud lahendused. Nad joonistavad leitud lahendused oma fotole värviliselt (printige nii palju fotosid, kui on ideid)

 • Kuidas see tegevus teile meeldis?
 • Mida te selle tegevuse käigus õppisite?
 • Kuidas te lahenduse leidmiseks (vajadusel) rühmad koostasite?
 • Kas tunnete, et olete päriselt lahenduse leidnud?

Segarühmas saab rühm võrrelda, millised on eri põlvkondade probleemid ja olulised küsimused: kas neil on samad mured, mis on oluline noorematele/vanematele õppijatele, kas vanematel õppijatel olid nooremana samad mured?