Praktiline tegevus 1: Ehitades skulptuure ehitame meeskondi!

 • Töötamine väljaspool kasti
 • Lõpmatu hulga valikute uurimine
 • Objektiivsus
 • Iga meeskonnaliikme ainulaadsete võimete tunnustamine ja hindamine
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Austus ja lugupidamine teiste suhtes
 • Lepitamine ja läbirääkimiste pidamine
 • Teabe ja ideede edastamine ning vahetamine

Pange kirja oma lähikonna või riigi 5 kuulsat monumenti või skulptuuri.

3-4 komplekti hindamiskaarte sõnadega: “Suurepärane”, “Hea”, “Lihtsalt OK”

Meeskonnad peavad ehitama või kujutama oma kehadega skulptuuri või monumendi. Võistkondi hinnatakse ja punkte jagatakse eelnevalt paika pandud kriteeriumite järgi. Võidab meeskond, kellel on suurim punktisumma.

Jagage osalejad 3-5 inimesest koosnevatesse meeskondadesse.

Meeskonnad esinevad järgemööda. Iga publikuks olev meeskond saab enda kasutusse ühe komplekti hindamisekaarte, korraldaja saab endale viimase paki kaarte.

Hindamiskriteeriumid on järgnevad: Artikulatsioon, ettearvamatus, usutavus ja publiku mõju.

Esinev meeskond koguneb võistluspaiga lähedale ning korraldaja kuulutab välja meeskonna püstitava tundud skulptuuri või maamärgi nime.

Esineval meeskonnal on 3 minutit, et end positsioonidele seada ja liikumatuks jääda, peale mida ütleb ühe meeskonnaliikme nime.

See liige peab järgmiseks ütlema paar sõna, mis väljendavad temas valitsevaid tundeid ja selgitavad tema kehahoiakut skulptuuris või monumendis.

Seda protsessi korratakse seni, kuni kõik osalejad suudavad oma tundeid verbaalselt edasi anda.

Peale viimase võistleja kõnelemist peatab korraldaja meeskonna esituse.

Võistelnud meeskond võtab nüüd istet ning teised meeskonnad peavad otsustama, kuidas võistlejate esitust hinnata. Enne hindava meeskonna hinde andmist selgitavad nad antud hinnangule vastavaid tähelepanekuid.

Mäng jätkub kuni kõik meeskonnad on võistelnud.

Sellele järgneb arutelu võistluse üle.

Harjutuse võitja kuulutatakse välja peale arutelu lõppemist.

 • Mida tundsite, kui arutasite oma meeskonnaliikmetega skulptuuri või monumendi püstitamise võimalusi?
 • Kas tekkisid loomingulised ideed?
 • Kas arvate, et olite teistele meeskondadele antud hinnangus õiglane?
 • Kas tundsite, et teie meeskonnaliikmed kuulavad teid?

Moodustada kaks õppijate rühma, üks nooremate ja teine vanemate õpilastega, ja vaadata, kumb meeskondadest on rohkem suuteline meeskonnana koostööd tegema.