Võtmepädevused-ja oskused (VPO)

Võtmepädevused-ja oskused (VPO) on õpitud ja tõestatud võimed, mida peetakse tavaliselt vajalikuks või väärtuslikuks tõhusaks tegutsemiseks peaaegu igasuguses töös, õppimises või elu tegevuses. Need on “ülekantavad”, kuna need ei ole eranditult seotud ühegi konkreetse kontekstiga (töö, amet, akadeemiline distsipliin, kodaniku- või kogukonna kaasamine, ametisektor, ametialasektori rühm jne).

Be Creative! projekti raames keskendume 16 VPO-le, mis on esitatud allpool:

TSC1est
TSC2est
TSC3est
TSC4est
TSC5est
TSC6est
TSC7est
TSC8est
TSC9est
TSC10est
TSC11est
TSC12est
TSC13est
TSC14est
TSC15est
TSC16est

Selle haridusliku õpikeskuse vahendusel suhtlevad ja teevad koostööd koolitaja ja õppijad.

Iga õppija leiab koolitaja hindamatu juhendamise abil soovitatud VPOd, mis vastavad paremini tema vajadustele, ning koos nad valivad ja määratlevad õpiteekonda, mis võimaldaks õppijal oma eesmärke saavutada. Õpiteekond on samm tema teekaardil või meetod, mille abil ta jõuab sihtpunkti või sellesse ellu, mida ta soovib elada.

Oma eesmärkide saavutamise teekonnal loovad õppijad oma portfoolio, kus nad saavad oma teekonda jagada pere, sõprade ja võimalike tööandjatega.

Esimene video näitab kuidas luua endale veebipõhine portfoolio: How to make portfolio site – Be creative! project  

Teine video tutvustab kuidas luua veebiportfooliosse sisu ja kuidas luua oma õpiteekond selles nii nagu seda on koolitatav näites teinud: https://youtu.be/eJbgWmR1hC

Meie projektis keskendutakse neljale temaatilisele suunale:

(nt aktiivsem ja sotsiaalsem olemine ning uute sõprade leidmine)
(nt uue töökoha leidmine, paremini tasustatud töö saamine, meeldivama töö saamine jne)
(nt strateegiate õppimine, et olla töökohal rohkem rahul, vältida konflikte jne)
(nt asjakohase hariduse omandamine, täiendkoolituse omandamine jne)

Võtke aega ja vaadake Pathways