Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende sõnul saavad pedagoogid oma õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada konkreetsed kommentaarid vastavatesse lahtritesse. Palun vaadake the Intellectual Output 2: Be Creative! – hindamiskriteeriumide täiendavate juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Tegeleb pideva kriitilise reflekteerimisega, et luua ja ellu viia professionaalse arengu tegevuskavasid

 

 

Tuvastab enda professionaalse arengu vajadused, kavandab ja tegeleb töökoha ja välise professionaalse arenguga

 

 

Rakendab uusi teadmisi, oskusi ja praktikaid, mis on omandatud professionaalse kasvu kaudu

 

 

Otsib erialast tagasisidet