Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende järgi saavad koolitajad õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada vastavatesse lahtritesse konkreetsed kommentaarid. Palun vaadake lisainfot the Intellectual Output 2: Be Creative! – täiendavate hindamiskriteeriumite juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Mõistab, et paljusid olukordi ei saa kontrollida

 

 

On valmis muutuma ja uute olukordadega kohanema

 

 

Naudib uusi olukordi ja näeb neid positiivseid külgi

 

 

Võimekus olla teenuseid osutades paindlik

 

 

Valmidus ebastabiilseteks olukordadeks