Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende kohaselt saavad õpetajad suunata oma õppijaid nende täiustamisprotsessis. Õppijat saab hinnata kui “pädev” või “vajab parandamist”. Õpetaja võib lisada iga õppija kohta konkreetsed kommentaarid vastavatesse lahtritesse.  Palun vaadake intellektuaalset väljundit 2: Ole loov! käsiraamatust haridustöötajatele, et saada lisajuhiseid hindamiskriteeriumide kohta.

Kriteeriumid

Pädev

Vajab täiendamist

Toimetulek pingetega

 

 

Loovate lahenduste leidmine

 

 

Pettumusega toimetulek

 

 

Riskide haldamine

 

 

Keerulistes olukordades hakkama saamine

 

 

Oma probleemide analüüd ja peegeldamine