Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende järgi saavad koolitajad õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada vastavatesse lahtritesse konkreetsed kommentaarid. Palun vaadake lisainfot the Intellectual Output 2: Be Creative! – täiendavate hindamiskriteeriumite juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Seab endale nii käegakatsutavaid kui ka mittemateriaalseid eesmärke erinevates valdkondades ning töötab nende saavutamise nimel

 

 

Jälgib enda protsessi eesmärkide saavutamisel ning teeb vajadusel korrektuure. Ei vaja teiste poolset juhendamist, paneb asjad juhtuma, käsitleb probleeme efektiivselt

 

 

Demonstreerib mitmel tasemel oma oskuste ja algatusvõime tipptasemele arendamise võmet