Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende kohaselt saavad õpetajad suunata oma õppijaid nende täiustamisprotsessis. Õppijat saab hinnata kui “pädev” või “vajab parandamist”. Õpetaja võib lisada iga õppija kohta konkreetsed kommentaarid vastavatesse lahtritesse.  Palun vaadake intellektuaalset väljundit 2: Ole loov! käsiraamatust haridustöötajatele, et saada lisajuhiseid hindamiskriteeriumide kohta.

KriteeriumidPädevVajab täiendamist
Eesmärkide seadmise oskus  
Tegevuste ja ülesannete planeerimine  
Aja planeerimine  
Ressursside ja kvaliteedi haldamine