Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende järgi saavad koolitajad õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada vastavatesse lahtritesse konkreetsed kommentaarid. Palun vaadake lisainfot the Intellectual Output 2: Be Creative! – täiendavate hindamiskriteeriumite juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Töötab konstruktiivselt kõikide kõikdele osapooltele kasuliku lõpptulemuse saavutamise nimel

  

Uurib koos teistega loominguliste lahenduste võimalikkust, et ületada vastandlikkus ja arendada partnerlussuhteid

  

Peab läbirääkimisi vahetutele tähelepanekutele ja mõlemalt poolelt kogutud teabele tuginedes

  

Kuulab ära erinevad seisukohad ja soodustab üksteisemõistmist