Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende järgi saavad koolitajad õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada vastavatesse lahtritesse konkreetsed kommentaarid. Palun vaadake lisainfot the Intellectual Output 2: Be Creative! – täiendavate hindamiskriteeriumite juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Rajab tugevat suhtlusvõrgustikku, mis põhineb selgel eesmärgil ja visioonil

 

 

Edendab ja kogub pikaajalisi suhteid

 

 

Suurepärane avatud meelega suhtleja

 

 

Edendab mõistlikult arutelu