Teema 4 VPO hindamiskriteeriumid

Selle VOP hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende kohaselt saavad õpetajad suunata oma õppijaid nende täiustamisprotsessis. Õppijat saab hinnata kui “pädev” või “vajab parandamist”. Õpetaja võib lisada iga õppija kohta konkreetsed kommentaarid vastavatesse lahtritesse.  Palun vaadake intellektuaalset väljundit 2: Ole loov! käsiraamatust haridustöötajatele, et saada lisajuhiseid hindamiskriteeriumide kohta.

Kriteerium

Pädev

Vajab täiendamist

Faktide või mõtete edastamine

 

 

Kehakeele kasutamine

  

Teistele faktide ja mõtete edastamine

 

 

Kõnelemine grupi ees