Teema 4 VPO hindamiskriteerium

Selle VPO hindamise peamised kriteeriumid on allpool nimetatud aspektid. Nende järgi saavad koolitajad õppijaid nende arendusprotsessis suunata. Õppijat võib hinnata kui „pädevat“ või „vajab täiendamist“. Koolitaja saab iga õppija kohta lisada vastavatesse lahtritesse konkreetsed kommentaarid. Palun vaadake lisainfot the Intellectual Output 2: Be Creative! – täiendavate hindamiskriteeriumite juhiste käsiraamatut haridustöötajatele.

KriteeriumPädevVajab täiendamist
Oskus järgida kõiki eeskirju ja seadusi  
Oskab hoida konfidentsiaalsust ja austab privaatsust  
Austab kokkuleppeid  
Mõistab ja järgib eetilist käitumiskoodeksit