Teema 3 Näiteid, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus keskenduda täpse toimingu sooritamisele
  • Oskus ülesannet korrata, taasesitada
  • Oskus planeerida oma tööd toimingu sooritamiseks