Teema 3 Näiteid, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus toime tulla keeruliste olukordadega
  • Oskus ületada negatiivset mõttelaadi
  • Oskus probleeme analüüsida ja neile produktiivseid lahendusi leida