Teema 3 Näiteid, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Töötan süsteemselt ja tõhusalt
  • Jälgin enda edenemist eesmärkide saavutamisel ja võtan vajadusel kasutusele parandusmeetmeid
  • Tegutsen iseseisvalt ja proaktiivselt; lahendan tõhusalt probleeme
  • Võtan vastutuse oma töö eest
  • Viin alustatud ülesanded lõpuni