Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskab analüüsida juhiseid
  • Suudab mõista uut informatsiooni
  • Kohaneb hästi uute juhistega
  • Suudab teha valikute tegemisel koostööd