Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus mõista teiste emotsioone.
  • Oskus kuulata teisi, suunates oma tähelepanu teisele inimesele, ilmutades empaatiat ja hoidudes hinnangute andmisest.
  • Oskus suhelda teistega ausalt, läbipaistvalt ja siiralt.