Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus infot edastada
  • Oskus kõneleda grupi ees
  • Oskus esitada fakte või kontseptsioone
  • Küsimuste esitamise tehnikate kasutamise oskus