Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus tegeleda ebaselguse ja survega enesesse vaatavalt
  • Soov leida võimalusi pidevaks õppimiseks ja professionaalseks kasvuks
  • Oskus erinevate tegevuste ja võimaluste kaudu planeerida ja ellu viia isiklikku ja ametialast kasvu