Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Arenemine läbi muutuste ning kasutamine enda kasuks
  • Dünaamilises keskkonnas töötamise nautimine
  • Oskus võtta väljakutseid vastu positiivselt