Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Suurepärased tulemused tõendatud usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsus nõuete täitmise kohta
  • Järjekindel ja usaldusväärne ülesannete ja kohustuste täitmisel.
  • Demonstreeris ülimat meisterlikkust.
  • Võtab vastutuse vigade eest.
  • Võtab endale vastutuse reeglite ja määruste järgimise eest.