Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Organisatsiooni töötajate rahulolu tõstmine probleemsete valdkondade parendamisega
  • Iseseisev andmete kogumine, analüüs ja soovituste koostamine, mis viisid organisatsiooni kasvu ja tulude suurenemiseni
  • Sotsiaalmeedias levitatava digitaalse sisu kavandamine ja loomine, mis tõstis kaasatuse osakaalu 50%
  • Kirjutas, kujundas ja esiles presentatsioone
  • Ülikooli projekti kogemuse kaudu omandatud praktiline kogemus 0luliste kontseptsioonide sünteesimisel ja originaalsete lahenduste leidmisel
  • Suurepärased tulemused loomingulises probleemide lahendamises
  • Pädevad loomingulised kirjutamis- ja toimetamise oskused