Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus märgata probleemi ja seda analüüsida
  • Oskus teistega selgelt suhelda
  • Oskus olla probleemide lahendamisel loov
  • Oskus töötada meeskonnas: suhtlen, räägin läbi, lepin.