Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus eesmärke seada ja määratleda võimalikke tulemusi.
  • Oskus koostada tegevusplaani.
  • Oskus aega planeerida ja tähtaegadest kinni pidada.
  • Oskus eesmärgi saavutamiseks ühtse meeskonnana töötada.