Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskab pidada keeruliste küsimuste lahendamisel konstruktiivseid läbirääkimisi.
  • Oskab kuulata erinevaid seisukohti ja läbirääkimistel üksteisemõistmist edendada.
  • Oskab läbirääkimistel keskenduda väärtust loovate tulemuste saavutamisele.