Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Kuulamine ja nõu andmine
  • Meeskonna ühendamine ja motiveerimine
  • Projekti planeerimine ja organiseerimine