Teema 3 Näited, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Väga hea suhtleja
  • Naudib teistega koostöö tegemist
  • Hea meeskonnamängija, kes saab suurepäraselt ka üksinda töötades hakkama