Teema 3 Näide, kuidas oskusi CV-s mainida

  • Oskus võtta vastu konstruktiivset kriitikat.
  • Oskus näidata, et hoolid.
  • Oskus olla viisakas.
  • Oskus teha koostööd erineva taustaga inimestega.