Teema 2 Miks see on oluline?

Planeerimine ja organiseerimine on tegevuse või projekti õnnestumiseks hädavajalikud. Lõpliku eesmärgi kvaliteet ja projekti tõrgeteta kulgemine sõltuvad heast korraldusest.

Kuid planeerimise ja organiseerimise oskusel on ka palju muid eeliseid. See oskus võimaldab omada projektist ülevaadet ja ette näha kohandusi tagasilöögi korral ning läheneda tegevusele rahulikult ja pingevabalt. Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine aitab tõsta enesehinnangut. Samuti aitab see inimesel initsiatiivi üles näidata ja teistega koostööd teha. Lisaks võimaldab planeerimine ja organiseerimine  projekti või tegevuse tõhusalt ellu viia.